733 628 336 info@tstudio1.cz

Přihláška na tábor

Závazná přihláška na ST1 Tábor

Kontakt na zákonného zástupce

Zvolte si termín táboru (vyžadováno)

seznámil(a) jsem se s všeobecnými podmínkami účasti na táborech a kurzech včetně platebních podmínek a souhlasím s nimi.

 

Všeobecné podmínky:

KOMPLETNÍ PODMÍNKY ČLENSTVÍ VČETNĚ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky). Za písemnou formu se považuje i fax (faxová zpráva), elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.tstudio1.cz.
Dodavatel má povinnost písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednavatele.

Storno podmínky:
V případě zrušení pobytu v době kratší než 30 dní před začátkem pobytu účtujeme storno poplatek ve výši 30%, kratší než 20 dní 50%, kratší než 10 dní 80%. Při zajištění náhradníka se storno poplatek neúčtuje. V případě zrušení pobytu provozovatelem, je povinen vrátit částku v plné výši.

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit tábor z důvodů nedostatečně nenaplněné kapacity přihlášených dětí a nebo z okolností které by narušovali chod tábora. Minimální počet pro otevření turnusu je 5 dětí

V případě dotazů volejte na mob: 733 628 336 nebo email: studio1.boretice@gmail.com

Číslo účtu: 198491385/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte.