733 628 336 info@tstudio1.cz

Přihláška do tanečního kroužku

Závazná přihláška

seznámil(a) jsem se s všeobecnými podmínkami účasti na kurzech včetně platebních podmínek a souhlasím s nimi.

 

Všeobecné podmínky:

KOMPLETNÍ PODMÍNKY ČLENSTVÍ VČETNĚ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky). Za písemnou formu se považuje i fax (faxová zpráva), elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.tstudio1.cz.
Dodavatel má povinnost písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednavatele.

Kurz se platí pololetně, ročně. Tréninky probíhají ve školním roce kromě prázdnin.

Do 30 dnů od podání písemné objednávky je objednavatel povinen uhradit školné, případně zálohu za kurzy na účet nebo v  hotovosti.

V případě dotazů volejte na mob: 733 628 336 nebo email: studio1.boretice@gmail.com

Číslo účtu: 198491385/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte.